Fraktfritt oavsett belopp

Support
0790-12 00 05 (12:00-22:00)

Extra super p-force 200mg

249.00kr1,629.00kr

Rea!

Extra super p-force 200mg

Finns i lager!

EXTRA SUPER P-FORCE 200 MG

Detta är ett så kallat kombo läkemedel och du kan behandla dig för 2 olika potens problem, det ena är när man har svårt att få erektioner och det andra är när man får tidig utlösning. Sildenafil Citrate 100 mg och Dapoxetine 100 mg är de aktiva ämnena i denna hybrid kombinationsbehandling. Du får mer hälsosamma erektioner och även får kontroll över samlagets längd och att du kan fortsätta utan att behöva avbryta. Du bör veta att Dapoxetine är kliniskt bevisat att den hjälper män för deras problem med för tidig utlösning och även är godkänd i flera länder för att just behandla dessa problem. Du som behandlar dig med detta läkemedel har en behandlingstid mellan 4 och 6 timmar.
Sildenafil och Dapoxetine är de aktiva ämnen i detta läkemedel. Sildenafil är en så kallad PDE-5 hämmare och behandlar alltså mäns svårigheter att få erektioner. Det den gör är att dina blodkärl vidgas och då speciellt runt ditt könsorgan eftersom musklerna slappnar av. Detta medför att du får en starkare flöde av blod till penis så att du kan få erektioner. Dapoxetine är det enda läkemedel som har ett godkännande för behandling för just för tidiga utlösningar och tillhör en grupp av SSRI hämmare.
Du bör veta om att detta läkemedel fungerar ej om du inte är sexuellt stimulerad av din partner, utan det är den verkningslös.

VIKTIGT ATT DU LÄSER DETTA NOGGRANT SÅ ATT DU FÅR DEN BÄSTA BEHANDLINGEN,
- Rekommendationen är för den bästa behandlingen 1 tablett av Extra Super P-Force och då under en 24 timmars period.
- Du upplever redan effekt efter att det gått 30 minuter men den bästa effekten har du efter 1 timme.
- Du har effekten i kroppen mellan 4 och 6 timmar.
- Ta alltid detta läkemedel med ett stort glas med vatten.
- Du bör ej äta stora feta måltider nära inpå när du ska ta en tablett
- Du bör ej heller äta grapefrukt i stora mängder ej heller grapefruktjuice. Sildenafils nivåer kan höjas i din kropp och kan även fördröja tiden det tar för läkemedlet att verka i din kropp.
- Om du sitter eller ligger ner var försiktig med att resa dig snabbt, eftersom detta kan orsaka yrsel.
- Alkohol konsumtion kan minska läkemedlets effekt. Blodtrycket kan sänkas med Sildenafil och med alkohol kan även detta öka effekten av ännu längre blodtryck. Du kan även uppleva med alkohol en del biverkningar som tex
- huvudvärk
- hjärtklappning
- yrsel
- rodnad
- svimning
Tänk på att inte dricka alkohol eller åtminstone minska intaget i samband med behandling av detta läkemedel.

BIVERKNINGAR
Du bör veta om att det kan uppstå biverkningar med detta läkemedel och att de kan ha med de aktiva ämnena att göra. Det är ju inte alla biverkningar man får men om man får några så bör man ta sig till akutmottagningen för läkarvård.
De vanligaste
- rodnad
- huvudvärk
- synstörningar
- dyspepsi
Här är andra biverkningar man bör vara uppmärksam på
- rinit
- näsblod
- sömnlöshet
- nästäppa
VANLIGA BIVERKNINGAR
Om du dricker tillräckligt med vatten så kommer du inte råka ut för dessa biverkningar eftersom de är ihopkopplade med just uttorkning.
- Försenad utlösning eller svårighet att få utlösning
- Torrhet i ögonen
- Ansiktsrodnad eller rodnad
- Lätt illamående
- Täppt näsa
MINDRE VANLIGA BIVERKNINGAR
Dessa biverkningar behöver man inte uppsöka läkarvård och det kan vara bra att veta. Inga farliga biverkningar och minskar ofta när ens kropp har vants vid läkemedlet. Oftast behöver man inte heller avsluta behandlingen om man upplever dessa bieffekter. Du kan be om råd och information vid minsta osäkerhet kring läkemedlet hur du ska minska eller förebygga dessa bieffekter. Alltid bra att ha en dialog med sin läkare, om man har eller biverkningarna fortsätter utan att avta. DE kan alltid ge de bästa råden och informationen.
- Magbesvär efter måltid
- Spolning
- Diarré
- Värk eller smärta i musklerna
- Ljuskänslighet
- Svår eller ansträngd andning
- Lätt suddig syn
- Ovanligt varm hud
- Rodnad i huden
- Nysningar
- Sömnproblem
- Smärta eller ömhet runt ögonen och kindbenen
- Lätt blåhet i ögonen
MINDRE VANLIGA MEN ALLVARLIGA BIVERKNINGAR
Det är viktigt att man tar sig till akutmottagningen så att man kommer under läkarvård ifall du skulle få eller uppleva dessa mindre allvarliga men vanliga biverkningarna. Dessa är sällsynta men du som användare bör genast avsluta att ta detta läkemedel.
- Molning eller blodig urin
- Priapism, långvarig erektion under en längre tid, 4 timmar.
- Kraftigt nedsatt eller förlust av hörsel

KONTRAINDIKATIONER
Detta potensläkemedel ska inte tas tillsammans med dessa läkemedel
- Amylnitrat - Poppers
- Nitroglycerin läkemedel
- Läkemedel som tas när man är organmottagare
- Nitroprusside läkemedel
- Azol - svampdödande läkemedel
- Antidepressiva läkemedel
- Läkemedel mot migrän
- HIV läkemedel
Det finns även mer att läsa om dem på nätet.
För att du ska kunna behandla dig med Dapoxetine bör vänta 14 dagar innan man börjar behandlingen. Du bör även vänta 7 dagar med att börja behandlingen igen med dina ordinarie läkemedel som kan läsas ovanför.

VARNING MED EXTRA SUPER P-FORCE
Kan orsaka yrsel och därför rekommenderas man att inte köra bil eller användning av tunga maskiner som kan orsaka skador. Du behöver veta att denna medicin är inte till för alla som önskar att testa den. Du bör alltid ha en dialog kring detta läkemedel med din läkare så att hen kan ge dig de bra råd och information som hen är möjlig och ge. Är du under behandling eller behandlas för dessa tillstånd.
- Stroke, hjärtinfarkt eller allvarlig arytmi
- Hjärtrelaterade sjukdomar
- Blodtrycks Relaterade sjukdomar
- Hjärtsvikt eller kranskärlssjukdomar
- Högt eller lågt blodtryck
- Näthinnesjukdomar
- HIV
- Depresstion
- Organmottagare

TIPS
- Rekommendationen är att man endast tar en tablett om dagen.
- Uteslut grapefrukt och grapefruktjuice från din kost.
- Ha alltid en dialog med din läkare kring dina problem med potensen. Detta på grund av att alla mediciner passar inte ihop med potensläkemedel. Din läkare kan ge dig den bästa råden och hjälpen kring potensläkemedel och om vilka alternativ som finns.
- Under samlag om du skulle uppleva att du känner dig illamående, upplever yrsel eller att du känner smärta, domningar, stickningar i bröstet, armarna, nacken eller i käken. Då tar du kontakt med akutmottagningen så att du kommer under läkarvård.
- Glöm ej att detta läkemedel går ej ihop med alla läkemedel och speciellt då de så kallade poppers eller om du äter läkemedel mot hjärtproblem eller bröstsmärta. Kan orsaka akut blodtrycksfall som är mycket farligt för din hälsa.
- Det är viktigt att när man köper produkter på nätet att de är välkända och även lagliga eftersom det finns många falska sidor på nätet.
- Det finns alltid orsaker kring att man får ED, Erektil Dysfunktion och då kan det ha med vilken livsstil man har eller även psykiska besvär. Du kan eliminera problem med att gå ned i vikt, slut röka, minska på drickandet och minska stressen och det kan man göra genom att man blir mer aktiv och då få hjälp genom träning.
- Ta aldrig liknande läkemedel som finns för potens problem.
- Du bör ta läkarkontakt och ta dig till akuten om du upplever plötslig synförlust, en smärtsam erektion som är pågående mer än 4 timmar eller att du får en allergisk reaktion.
- Den sexuella prestationen kan minska och du kan även få lägre blodtryck om man dricker alkohol i samband med intag av detta potensläkemedel.

FUNGERAR PÅ DETTA SÄTTET
Enkelt förklarat så det som händer i kroppen är att dina muskler till penis slappnar av och du kan få tillförsel av blod och då kan erektioner ske. Denna medicin fungerar endast om du är sexuellt stimulerad av din partner och då kan du behålla erektioner och kunna genomföra ett helt samlag. Den är verkningslös om du inte får stimulans av din partner. Du får effekt mellan 30 minuter och som bäst effekt efter 1 timme. Behandlar dina erektila problem. De främsta biverkningarna med detta läkemedel är rodnad, huvudvärk och magbesvär.